FLOATER FRAMES

  BLACK WOOD FLOATER FRAME

WHITE WOOD FLOATER FRAME

WALNUT WOOD FLOATER FRAME

MAPLE WOOD FLOATER FRAME

SILVER METAL FLOATER FRAME